Семинар на открито: „Праисторическите изследвания в началото на новото хилядолетие: открития, дискусии и проблеми на проучванията“, 25-26 юли 2015 г., Оходен-Валога, Врачанско

Field seminar: “Prehistoric investigations in the beginning of the new millennium: discoveries, discussions and research issues”, 25-26 July 2015, Ohoden-Valoga, Vratsa district

  • Georgi Ganetsovski Regional Historical Museum Vratsa, 2 Hristo Botev Sq, 3000 Vratsa

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-06-02
How to Cite
Ganetsovski, G. (2017) “Семинар на открито: „Праисторическите изследвания в началото на новото хилядолетие: открития, дискусии и проблеми на проучванията“, 25-26 юли 2015 г., Оходен-Валога, Врачанско”, Bulgarian e-Journal of Archaeology / Българско е-Списание за Археология, 5(2), pp. 231-237. Available at: http://be-ja.org/index.php/Be-JA/article/view/132 (Accessed: 6December2019).
Section
News / Отзиви
Bookmark and Share