Експерименти с метателно оръжие (стрели): фрагментиране на кремъчните върхове и латерални елементи

Алла Ярошевич

Находките на запазени метателни оръжия, съоръжени с геометрични микролити, демонстрират широк диапазон от композиции с различно закрепване на микролитите като върхове и странични (латерални) съставни елементи. Подобни примери, обаче, са сравнително редки и реконструкцията на праисторическите метателни оръжия (стрели) обикновено се основава на анализа на диагностичните макро- и микродеформации (пречупвания), причинени от удар. Анализът на фрагментирането причинено от удар, и по-точно честотата, началото и посоката на оставените негативите, разкриват зависимост между морфологическите и технологичните характеристики на микролитите и начина им на закрепване. Провежданите експерименти по изстрелване на съставни стрели, и последващото им проучване, предоставят данни за интерпретация на микролитите в морфо-типологичното им разнообразие и в зависимост от тяхната функция като елементи от съставни оръжия. Друг съществен аспект в интерпретацията на микролитните ансамбли е проследяване на хронологическите изменение в стила на оръжията в локален и трансрегионален мащаб.

Статията представя любопитни и специфични резултати от експерименти с реконструирани в широк спектър съставни метателни оръжия (стрели). Опитите с тях показват аналогично фрагментиране на кремъчните микролити, закрепени като върхове или като странични съставни елементи. Тези резултати са много съществени за правомерната интерпретация на археологическото разнообразие от микролити. Те предоставят надеждни и добре илюстрирани реферативни данни за възможното използване на микролитите като елементи от праисторически метателни оръжия.